เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61 พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้จัดกำลังพลทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนหย่อมในพื้นที่รับผิดชอบ ถนนตรวจการณ์ (Bike lane) บริเวณโดยรอบพื้นที่ สส.ทหาร