เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 กบก.สส.ทหาร ได้จัดกำลังพลดำเนินการทำความสะอาดร่องระบายน้ำ หน้าบ้านรับรอง สส.ทหาร