พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 2304

fancy

 

การแสดง กิจกรรมประกอบอาวุธ (แฟนซีดิว) พิธีพร้อมญาติทหารใหม่ พลัด 60/2

กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

https://www.facebook.com/SignalBattalionThaiArmedForcesHeadquarters/videos/378566629260486/