พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 374

๑๖ ม.ค.๖๑ พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสา พระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจเส้นทางน้ำ จุดระบายน้ำทุ่ง ๔ ซึ่งเป็นต้นทางระบายน้ำของพื้นที่ สส.ทหาร ระบายออกคลองคูนายกิม
และลงสู่คลองเปรมประชากร โดยมี พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร (๑) และ ผบ.พัน.ส.ฯ ร่วมสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้

610116_1.jpg 610116_2.jpg 610116_3.jpg

610116_4.jpg 610116_5.jpg 610116_6.jpg

610116_7.jpg