พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 345

๑๖ ม.ค.๖๑ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมกำลังพลสวนสนามและข้าราชการร่วมพิธีฯ ซักซ้อม
พิธีการสวนสนามสาบานธง ตามลำดับพิธีจริง โดยมี พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร พร้อม หน.นขต.สส.ทหาร ให้การตอนรับ
ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ

610116_1.jpg 610116_10.jpg 610116_11.jpg

610116_12.jpg 610116_13.jpg 610116_14.jpg

610116_15.jpg 610116_2.jpg 610116_3.jpg

610116_4.jpg 610116_5.jpg 610116_6.jpg

610116_7.jpg 610116_8.jpg 610116_9.jpg