พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 186

๑๖ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ในการประกอบพิธีสงฆ์ วันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 

610116_1.jpg 610116_2.jpg 610116_3.jpg

610116_4.jpg 610116_5.jpg 610116_6.jpg

610116_7.jpg 610116_8.jpg 610116_9.jpg