พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 199

๑๖ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นทีสำหรับจัดงานเลี้ยงวันกองทัพไทย ได้จัดต้นไม้ประดับและธงชาติเพิ่มเติม บริเวณพิธีสวนสนาม
ในวันกองทัพไทย ตามสั่งการของ ผบ.ชา และในการนี้ได้จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย ร่วมซักซ้อมการถือพวงมาลา ในงานวันกองทัพไทย สำหรับ
จก.สส.ทหาร ที่จะวางในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

610116_1.jpg 610116_10.jpg 610116_11.jpg

610116_2.jpg 610116_3.jpg 610116_4.jpg

610116_5.jpg 610116_6.jpg 610116_7.jpg

610116_8.jpg 610116_9.jpg