พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 223

๑๖ ม.ค.๖๑ ศทท.ฯ ติดตั้งเครื่องเสียงสนับสนุนงานซ้อมพิธีวันกองทัพไทย ดังนี้

๑. บก.ทท. หน้าลาน พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ เสร็จเรียบร้อย 
๒. อนุสรณ์สถาน เสร็จเรียบร้อย
๓. ลาน พิธีสวนสนาม พัน.ส ฯ เสร็จเรียบร้อย

610116_1.jpg 610116_10.jpg 610116_2.jpg

610116_3.jpg 610116_4.jpg 610116_5.jpg

610116_6.jpg 610116_7.jpg 610116_8.jpg

610116_9.jpg