พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 319

๑๗ ม.ค.๖๑ พล.ต. ณัฏพัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.ฯ เป็นประธานเข้าร่วมการหารือ พร้อมกับ พ.อ. ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.ฯ
จนท.ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. และผู้แทน นปอ. เรื่องการสนับสนุนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. เพื่อการฝึกภาคสนาม
งานป้องกันภัยทางอากาศ

610117_1.jpg 610117_2.jpg 610117_3.jpg

610117_4.jpg 610117_5.jpg