พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 225

๑๘ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ในการประกอบพิธีสงฆ์ วันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

610118_1.jpg 610118_2.jpg 610118_3.jpg

610118_4.jpg