พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 198

๑๘ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดทาสีตะแกรงร่องระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับงานเลี้ยง ในวันกองทัพไทย
ตามสั่งการของ ผบ.ชา

610118_1.jpg 610118_2.jpg 610118_3.jpg

610118_4.jpg 610118_5.jpg