พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 236

เมื่อ24 ม.ค.61 จนท.กองซ่อมบำรุงได้ดำเนินการซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Carrier ขนาด18,000BTUที่ห้องรอง ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร

1.jpg 2.jpg 3.jpg