พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 217

๓๑ ม.ค.๖๑ สส.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

ประกอบด้วย พัน.ส.ฯ ๑๖ นาย ,พัน.ปสอ.ฯ ๓ นาย และ กบก.ฯ ๓ นาย

610131_1.jpg 610131_2.jpg 610131_3.jpg

610131_4.jpg 610131_5.jpg 610131_6.jpg

610131_7.jpg 610131_8.jpg