พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 224

๓๑ ม.ค.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้มาตรวจความพร้อม และความหน้าในการเตรียมงาน
วันสถาปนา สส.ทหาร ณ แหล่งชุมนุมฯ และ คณะ รอง จก.(๑) ตรวจความเรียบร้อย ความคืบหน้าในการดำเนินงานดังนี้

1. ติดโลโก้ บก.ทท. เรียบร้อย
2. ขัดพื้นด้านหน้าทางเข้า เรียบร้อย
3. ย้ายกระถางต้นไม้ เรียบร้อย
4. ซ่อมไฟบนเวที เรียบร้อย
5. แก้ไขบันไดทางขึ้น ส่งอาหาร เรียบร้อย
6. ทาสีด้านหลัง เรียบร้อย
7. ติดคิ้วกระจกลายเปลือกไม้ เรียบร้อย
8. ส.๑ ตกแต่งสถานที่ เรียบร้อย
9. ติดตั้งเครื่องเสียง และระบบถ่ายทอดสัญญานภาพ เรียบร้อย
10. ระบายผ้าหน้าตึก และบนอาคาร เรียบร้อย
11. ติดป้ายไวนิล วันสถาปนา เรียบร้อย
12. ซ่อมฝ้าเพดาน (ต่อ)

610131_1.jpg 610131_10.jpg 610131_11.jpg

610131_12.jpg 610131_13.jpg 610131_14.jpg

610131_2.jpg 610131_3.jpg 610131_4.jpg

610131_5.jpg 610131_6.jpg 610131_7.jpg

610131_8.jpg 610131_9.jpg