พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 212

๓๑ ม.ค.๖๑ พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ เป็นประธานสวดอภิธรรมศพ บิดา ร.อ. ไวกูลฐ์ กลัดธนัง ข้าราชการ ร้อย.ปสน.พัน.ส.ฯ
พร้อมด้วยข้าราชการ พัน.ส.ฯ ณ วัดหนองสีนวล ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

610131_1.jpg 610131_2.jpg 610131_3.jpg

610131_4.jpg 610131_5.jpg 610131_6.jpg

610131_7.jpg