พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 237

๓๑ ม.ค.๖๑ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร ได้ตรวจสถานที่จัดงานวันสถาปนา กรมการสื่อสารทหาร โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร
เข้าร่วมตรวจ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร และ พื้นที่จัดงานวันสถาปนา กรมการสื่อสารทหาร

610131_1.jpg 610131_10.jpg 610131_11.jpg

610131_12.jpg 610131_2.jpg 610131_3.jpg

610131_4.jpg 610131_5.jpg 610131_6.jpg

610131_7.jpg 610131_8.jpg 610131_9.jpg