เนื้อหาหลัก

๓๑ ม.ค.๖๑ ขอขอบคุณท่าน พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.ฯ ที่ได้กรุณามอบหม้อหุงข้าวให้โรงรถ ร้อย ปสล.พัน.ส.ฯ