พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 210

๓๑ ม.ค.๖๑ ขอขอบคุณท่าน พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.ฯ ที่ได้กรุณามอบหม้อหุงข้าวให้โรงรถ ร้อย ปสล.พัน.ส.ฯ

610131_1.jpg 610131_2.jpg 610131_3.jpg