พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1313

๔ ก.พ.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดกำลังพลทำความสะอาด และรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนหย่อม ในพื้นที่รับผิดชอบถนนตรวจการณ์ (Bike lane) บริเวณโดยรอบ
พื้นที่ สส.ทหาร ตามสั่งการของ ผบ.ชา

610204_1.jpg 610204_2.jpg 610204_3.jpg

610204_4.jpg 610204_5.jpg 610204_6.jpg

610204_6ฃ7.jpg