พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1143

๓ ก.พ.๖๑ กทค.ศทท.ฯ นำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.1 ที่ กกล.สุรสีห์ รายละเอียดดังนี้

1. เมื่อ 031000 ก.พ.61 จนท.สน.ทท.กาญจนบุรี ตรวจพบระบบการสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สน.ทท.กาญจนบุรี
– กกล.สุรสีห์ ขัดข้อง เนื่องจากสัตว์กัดแทะสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ที่ระยะทาง 6 กม.
2. จนท.ชุดซ่อม ปทท.1 และ จนท.สน.ทท.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นใหม่ ระยะ 270 เมตร
พร้อมตัดต่อสายฯ ระบบ MTF, COP และหมายเลขโทรศัพท์ระบบโทรคมนาคมทหาร ที่ กกล.สุรสีห์ จำนวน 44 เลขหมาย

610203_1.jpg 610203_2.jpg 610203_3.jpg

610203_4.jpg