พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1326

๓ ก.พ.๖๑ กบก.ฯ ได้ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

610203_1.jpg 610203_2.jpg 610203_3.jpg

610203_4.jpg 610203_5.jpg 610203_6.jpg