พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 2233

๓ ก.พ.๖๑ กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการประสานการแก้ไขด่วน จนท.บริษัท กันโน่ ให้ต่อระบบไฟฟ้าของกล้อง CCTV  ช่องทาง 1 จำนวน 4 กล้อง
(เนื่องจากมีการย้ายจุดติดตั้งระบบไม้กั้นช่องทาง 1 จำเป็นต้องตัดระบบไฟฟ้า  จึงทำให้ระบบกล้องช่องทาง 1 จำนวน 4 กล้องใช้งานไม่ได้ )
และใช้งานได้ปกติ เมื่อ 031140 ก.พ.61

610203_1.jpg 610203_2.jpg 610203_3.jpg

610203_4.jpg 610203_5.jpg 610203_6.jpg