พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 216

๒๙ ม.ค.–๑ ก.พ.๖๑ จิตอาสาของ สส.ทหาร จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่บริเวณคลองบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี

610129_1.jpg 610129_2.jpg 610129_3.jpg

610129_4.jpg 610129_5.jpg 610129_6.jpg