เนื้อหาหลัก

๕ ก.พ.๖๑ กำลังพล พัน.ส.ฯ เสร็จสิ้นภารกิจการฝึกยิงปืนเดินทางไกลข้าราชการ ห้วงวันที่ ๑-๕ ก.พ.๖๑ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณะภัย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานภาค ๑ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคราม จว.ฉะเชิงเทรา