พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1953

๕ ก.พ.๖๑ สผอ.ฯ นำกำลังพล (บก.สส.ทหาร, กคพ.ฯ, กกบ.ฯ, กบก.ฯ) เข้ารับการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือพระราชทาน โดยมี ผอ.สผอ.ฯ กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ

610205_1.jpg 610205_2.jpg 610205_3.jpg

610205_4.jpg 610205_5.jpg 610205_6.jpg

610205_7.jpg 610205_8.jpg 610205_9.jpg