เนื้อหาหลัก

๑ ก.พ.๖๑ พัน.ส.ฯ จัดกำลังพล ทำความสะอาด และจัดสถานที่พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ ศาลพระ และศาลพระภูมิชัยมงคล บริเวณหน้า บก.พัน.ส.ฯ (เก่า)
ร่วมไปถึงการทาสีศาลพระ,เปลี่ยนหลอดไฟ และดำเนินการเตรียมการตกแต่งแหล่งชุมนุม สส.ทหาร เนื่องในวันสถาปนา สส.ทหาร