เนื้อหาหลัก

14 ก.พ.61 รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุมกรรมการการสั่งการและควบคุมร่วมไทย-สหรัฐครั้งที่ 54 CCIB 18-1

ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร