พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1286

14 ก.พ.61 รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุมกรรมการการสั่งการและควบคุมร่วมไทย-สหรัฐครั้งที่ 54 CCIB 18-1

ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

19.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg