เนื้อหาหลัก

พัน.ส.ฯ นำชุดการติดต่อสื่อสารสนับสนุนการฝึก CG-18 ดำเนินการติดตั้งระบบการสื่อสาร ด้วยวิทยุเชื่อมโยง ณ บ้านจันเขลม จันทบุรี