พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1328

พัน.ส.ฯ นำชุดการติดต่อสื่อสารสนับสนุนการฝึก CG-18 ดำเนินการติดตั้งระบบการสื่อสาร ด้วยวิทยุเชื่อมโยง ณ บ้านจันเขลม จันทบุรี 

timeline_20180214_222924.jpg timeline_20180214_222933.jpg timeline_20180214_222941.jpg

timeline_20180214_222946.jpg timeline_20180214_222951.jpg timeline_20180214_222953.jpg

timeline_20180214_222955.jpg timeline_20180214_223013.jpg timeline_20180214_223019.jpg

timeline_20180214_223021.jpg