×

ข้อความ

The mail function has been disabled by an administrator.

ซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สถานีโทรคมนาคมทหาร ปฏิบัติงานตามคำสั่งการจัด และวางกำลังเพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ (ทรช.๕๙) และตามคำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สถานีโทรคมนาคมทหารต่างจังหวัดที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการกองกำลังป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563