เนื้อหาหลัก

จ้างติดตั้งระบบสื่อสาร (การกระจายเสียงตามสาย) และสารสนเทศให้กับสำนักงานที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์)