เนื้อหาหลัก

จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I

pdf