จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ลง 4 ส.ค. 60)