จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร