จัดซื้อยางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดซื้อยางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

"images/pdf/Procurement/63/1990-62.pdf"