กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ)

อ่านต่อ

การฝึกชุด ตอน หมวด  ...

อ่านต่อ

ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี(ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ครั้ง๒/๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ

กำลังเปิดรับสมัคร... หลักสูตรตามแนวทางสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนายทหารชั้นประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านต่อ

   24 มิ.ย.63 กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

อ่านต่อ

181300 ต.ค.61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/กรุงเทพฯ ขอเข้าเยี่ยมคำนับและหารือความร่วมมือทางราชการ ณ ...

อ่านต่อ

314x80 px  314x80 px  314x80 px

314x80 px 314x80 px

small title procurement