งานจัดซื้อรถปฏิบัติการสื่อสารชนิดติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้า) พร้อมเครื่องมือซ่อมบำรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔