ซื้อครุภัณซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. (คอมพิวเตอร์, โฆษณาและเผยแพร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ รายการ