กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ)

อ่านต่อ

การฝึกชุด ตอน หมวด  ...

อ่านต่อ

ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี(ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ครั้ง๒/๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ

กำลังเปิดรับสมัคร... หลักสูตรตามแนวทางสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนายทหารชั้นประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านต่อ

   24 มิ.ย.63 กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

อ่านต่อ

181300 ต.ค.61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/กรุงเทพฯ ขอเข้าเยี่ยมคำนับและหารือความร่วมมือทางราชการ ณ ...

อ่านต่อ

314x80 px  314x80 px  314x80 px

314x80 px 314x80 px

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.