091309 ต.ค. 61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ได้เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๑๔ นาย พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีฯ แสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร