090930 ต.ค. 61 พล.ท. สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร และหน.นขต.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิตย์ บุญยะปาน รอง.ผบ.ทสส. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กรมการสื่อสารทหาร และชมการแสดงเครื่องมือสื่อสาร ณ.บก.สส.ทหาร