๒ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีสงฆ์, พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และงานเลี้ยง 
เนื่องในวันสถาปนา สส.ทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗ โดยมีอดีต จก.สส.ทหาร กำลังพล สส.ทหาร ชมรมแม่บ้าน และแขกรับเชิญร่วมในพิธีฯ