๗ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือ/แบบฝึก
ที่ได้รับพระราชทานของกำลังพล สส.ทหาร โดยในพื้นที่การฝึกสรงประภา มี พล.ต. ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผอ.สผอ.สส.ทหาร
เป็นผู้อำนวยการฝึก และพื้นที่แจ้งวัฒนะ มี พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึก