๑๕ ก.พ.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับคณะของ BG Lawrence F. Thoms ตำแหน่ง ผบ.หน่วยสื่อสารที่ 311 
(ยุทธบริเวณ)/USARPAC G6 เข้าเยี่ยมคำนับ จก.สส.ทหาร และพูดคุยหารือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารร่วมกัน ณ ห้องรับรอง บก.สส.ทหาร