8 มีนาคม 2561 รอง ผบ.ทสส. (1) เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้ จก.สส.ทหาร, รอง จก.สส.ทหาร และ ผอ.สผอ.สส.ทหาร ร่วม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ สส.ทหาร เเละเเสดงยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ณ บก.นทพ.