26มิ.ย.61 จก.สส.ทหาร ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมกองทัพไทยภาคสนาม (FTX) ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการระดับยุทธวิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมการฝึกทุกนาย และร่วมชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การแสดงยุทโธปกรณ์ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ บก.ทท. และเหล่าทัพ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 (ภูลำใย)