141000 มิ.ย. 61 จก.สส.ทหาร และ หน.นขต.สส.ทหาร ตรวจความเรียบร้อย คลังกระสุน พัน.ส.ฯ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการฝึกของ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยมี ผบ.พัน.ส.ฯให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ