กิจกรรมด้านกำลังพล

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ประกอบพิธี รับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ระหว่าง พลโทชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน (ท่านเดิม) และ พลโท ทัฬห์  บุญเฉลย (ท่านใหม่) โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้า อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕  พลโท ชาญวิทย์  ภัสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติข้าราชการสังกัด กรมการสื่อสารทหาร ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ จำนวน ๓๕ นาย ที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๕ พลตรี ศุภกฤษฎิ์  กฤษณีไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายใน กรมการสื่อสารทหาร ประจำปี ๒๕๖๕ ชนิดกีฬาเปตอง ณ สนามเปตอง กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕  พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กรมการสื่อสารทหาร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามฟุตบอล กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานและร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล สังกัด กรมการสื่อสารทหาร ประจำไตรมาสที่ ๔/๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโทชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  พันเอก สุปิยะ น้อยอินทร์วงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร  เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล,วิ่ง 3 ขา และ ชักเย่อ ณ สนามฟุตบอล ๑๘๓ Stadium

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษเพื่อบำรุงขวัญให้กับทหารกองประจำการในสังกัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พันเอก สุปิยะ น้อยอินทร์วงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษและอบรมทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยง กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดอบรมบำบัดรู้ทันโรคออฟฟิศซินโดรม เพื่อสร้างองค์ความรู้กำลังพล ได้เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม และมีโอกาสตรวจเช็คอาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงรับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ณ ห้องรวมพล อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องมุ่งทางธรรม อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และภริยา ได้มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นายขาว  กลิ่นเพ็ง อายุ ๘๘ ปี บิดาของ จ่าเอกหญิง ศิริพรรณ  กลิ่นเพ็ง กำลังพล สังกัด ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร