กิจกรรมด้านกำลังพล

วีดิทัศน์ แนะนำหน่วย กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

040900 ต.ค. 61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุมแถลงนโยบายของ ผบ.ทสส. และแถลงนโยบายพัฒนากรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร

๒๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมกรอบแนวความคิดในการฝึกร่วม ด้านสื่อสารร่วม ในหัวข้อ"การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานสื่อสารร่วม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

181300 ต.ค.61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/กรุงเทพฯ ขอเข้าเยี่ยมคำนับและหารือความร่วมมือทางราชการ ณ ห้องรับรอง สส.ทหาร

26มิ.ย.61 จก.สส.ทหาร ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ในการตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมกองทัพไทยภาคสนาม (FTX) ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการระดับยุทธวิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมการฝึกทุกนาย และร่วมชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การแสดงยุทโธปกรณ์ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ บก.ทท. และเหล่าทัพ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 (ภูลำใย)

๑๘ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ผอ.สผอ.สส.ทหาร/ผู้แทน จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเปิดการประชุมกรอบแนวความคิดในการฝึกร่วมด้าน สื่อสารร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในหัวข้อการประชุมการฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานสื่อสารร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เม.ย.๖๑ ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร เพื่อหารือในการกำหนดแนวคิดการสนับสนุนระบบการสื่อสารให้กับการปฏิบัติการร่วม โดยมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ ผู้แทนหน่วยงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศของเหล่าทัพ เข้าร่วมการประชุมฯ

091309 ต.ค. 61 พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ได้เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๑๔ นาย พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีฯ แสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร

141000 มิ.ย. 61 จก.สส.ทหาร และ หน.นขต.สส.ทหาร ตรวจความเรียบร้อย คลังกระสุน พัน.ส.ฯ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการฝึกของ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยมี ผบ.พัน.ส.ฯให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ

8 มีนาคม 2561 รอง ผบ.ทสส. (1) เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้ จก.สส.ทหาร, รอง จก.สส.ทหาร และ ผอ.สผอ.สส.ทหาร ร่วม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ สส.ทหาร เเละเเสดงยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ณ บก.นทพ.

090930 ต.ค. 61 พล.ท. สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร และหน.นขต.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิตย์ บุญยะปาน รอง.ผบ.ทสส. และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กรมการสื่อสารทหาร และชมการแสดงเครื่องมือสื่อสาร ณ.บก.สส.ทหาร

๓ มิ..๖๑ จก.สส.ทหาร พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พล..ภูดิท วีระศักดิ์ อดีต จก.สส.ทหาร 
 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

๑๖ - ๑๙ ก.พ.๖๑ สส.ทหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการภาคสนามจิตอาสาพัฒนา
ในกิจกรรม" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"  โดยจัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา และพิธีรับผ้าพันคอพร้อมหมวก
ณ บริเวณห้องมุ่งทางธรรมและ ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร