กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดกำลังพล หมวดช่วยเหลือประชาชน สนับสนุน นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. ณ มทบ.๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี มีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

  - ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.วารินชำราบ, อ.เมืองอุบลราชธานี, จว.สุรินทร์
  - ภารกิจ ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สส.ทหาร, ยบ.ทหาร และ นทพ. ในการช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของไปยังศูนย์อพยพ, แจกถุงยังชีพ, ดำเนินการขนย้ายสุขาเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, ตั้งเต้นท์จุดบริการช่วยเหลือประชาชน บริเวณข้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ, จัดรถไปรับฟางอัดก้อน ที่ นกส.๕ สทพ. จว.ส.ร. เพื่อนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ไม่สามารถจัดหาอาหารสัตว์ได้, จัดรถรับ-ส่งผู้ประสบภัย จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ไปยัง อ.เมืองอุบลราชธานี, จัดกำลังพล และยานพาหนะ ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของใน อ.วารินชำราบ ไปยังที่พักพิงชั่วคราว มทบ.๒๒, นำส่งถุงยังชีพขึ้น ฮ. ผท.ทหาร จำนวน ๕๐ ชุด และ นฝ.นศท.มทบ.๒๒ จำนวน ๖๙ ชุด, นำกำลังพลช่วยก่อแนวกระสอบทราย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลโทชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และคณะผู้บังคับบัญชากรมการสื่อสารทหาร กระทำพิธีส่งกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุโซนร้อนโนรู ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติและให้โอวาทแก่กำลังพลก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน ๒๐ คน ปริมาณโลหิตที่บริจาคได้ จำนวน ๙,๐๐๐ cc.

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมการบริจาคโลหิตของภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องรวมพล อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารทหาร โดยมีจำนวนผู้ร่วมบริจาค จำนวน ๖๒ คน ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน ๒๗,๙๐๐ cc.

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังพล จำนวน  ๓๑ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักจากห้วงที่ผ่านมา บริเวณชุมชนประเสริฐเปรมประชา ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกันเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมอบสิ่งของที่จำเป็น ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังพล เข้าร่วมการบริจาคโลหิต จำนวน ๓๐ นาย ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีปริมาณโลหิตประมาณ ๑๓,๕๐๐ cc. 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมการสื่อสารทหาร ได้จำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒๐ นาย ได้ปริมาณโลหิตประมาณ ๘,๒๐๐ cc

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของกองบัญชาการองทัพไทย  

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร และคณะชมรมแม่บ้าน กรมการสื่อสารทหาร มอบสิ่งของเยี่ยมบำรุงขวัญครอบครัวกำลังพล ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิเศษ จำนวน ๓๔ ครอบครัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  กรมการสื่อสารทหาร ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒๐ นาย มีปริมาณโลหิตประมาณ ๙,๐๐๐ ซีซี 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมการสื่อสารทหาร และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นพะยูง) และปล่อยปลา บริเวณอาคารเยี่ยมญาติด้านหน้าอาคารกองบังคับการกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร